• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Instrumental Training Level System (ITLS)

Instrumental Training Level System (ITLS)

Om je beter inzicht te geven in je ontwikkeling, hebben we de ITLS bedacht. Deze is verdeeld in 2 hoofdrichtingen:

  • Basic Instrumental Training
  • Advanced Instrumental Training

 
Basic Instrumental Training in 6 levels

De Basic Instrumental Training (BIT) bestaat uit zes levels. Elke nieuwe leerling wordt in de eerste les getoetst om te zien op welk niveau van de studiemethode hij of zij thuishoort. Daarna krijg je elk halfjaar een test om te zien of je de lesstof en de vaardigheden van dat level goed beheerst. Als je de test goed aflegt, stroom je door naar het volgende level. Ieder level is in een half jaar tot een jaar te realiseren, afhankelijk van lesfrequentie, ijver en aanleg.

Door deze indeling in niveaus weet je wat je aan het leren bent, welk niveau je hebt bereikt en waar je heen gaat met je ontwikkeling als drummer, gitarist, toetsenman of bassist. Na BIT level 6 ben je een goede all round sessie muzikant die techniek en andere vaardigheden ruim tot zijn of haar beschikking heeft.

In principe krijgt elke student de Basic Instrumental Training, maar als je geen tests wilt doen, hoeft dat niet. Het plezier in het musiceren en leren gaat natuurlijk voor alles!

Advanced Instrumental Training

Met de Advanced Instrumental Training (AIT) ga je nog een stap verder. In nauw overleg met je docent wordt er een halfjaarlijks persoonlijk studieprogramma voor je samengesteld dat geheel is afgestemd op jouw wensen, je ambitie en je muzikale interesses. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren in een bepaalde stijl, je techniek verder ontwikkelen, of je voorbereiden op het conservatorium.